Доркбот София ще се проведе на 29ти септември 2011 г. от 19:00 ч. в Червената къща. Заедно с други интересно презентации Runabout ще покаже инструментите, които използва в пърформанса „Експеримента Бержерон“. Ще демонстрираме акордеона и костюма от пърфоманса. Ще обясним повече за електрониката и програмата, които са неизменна част от инструментите.

Категории: Новини