Страх, екстензия на въображението

Страхът като единствената сила за самоспасяване. Пътуване чрез  мисълта, като единствения възможен начин да избягаш от разрухата. Това беше началото на Runabout project. За тази серия от пърформанси разработихме контрабас, направен от стъкло. Визуалната част се състоеше от смесване на анимация, видео и импровизация на дигитална рисунка в реално време. Прочетете повече…