about

Mocapton е костюм за улавяне на движение, създаден като музикален интерфейс за “Азамен”, интерактивен танцов спектакъл на Runabout project.

Mocapton има бутони и сензори, чрез които двамата танцьори в спектакъла създават, управляват и композират музика чрез движенията си.

Този инструмент е комбинация от хардуерна част и софтуер, създаден специално за целта. Софтуерът е базиран на Max/MSP. Хардуерът е дело на Албена Баева, Петя Боюкова, Стефан Дончев, Йордан Стоянов, Симеон Янчев и Михаил Врачански. Софтуерът е разработка на Албена Баева. Управлението е в ръцете на хореографите София Георгиева и Александър Манджуков.