about

Хореографът Агата Машкевич и дигиталният артист Албена Баева работиха заедно за месец в Атина. В рамките на процеса на изследване Албена запозна Агата с изобретението на Runabout project, наречено Mocapton. Това е представлява костюм, който улавя движенията на изпълнителя и действа като музикален инструмент за интерактивни танцови пърформанси. Mocapton се превърна в modus vivendi на сътрудничеството между артистите. Решението фокусът да бъде върху него определи и логиката на работния процес между двете участнички. Дневните графици, дейностите, реда на експериментиране се определяха от „нуждите и настроенията“ на Мокаптон. Идеята беше първо да бъде разбрана системата, нейния потенциал и евентуални ограничения, преди в нея да се вплетат нови проекции, идеи и функции.

Изправени пред безкрайните възможности на последвалите идеи, Албена и Агата концентрираха вниманието си над изследването на различни стратегии за употреба на интерфейса. Някои от въпросите, които произлязоха от тази предизвикателна среща бяха какво е взаимодействието между пространство, звук, движение и време, може ли костюмът да е произходът на импулс за движение и какви са възможностите за създаване на звукови картини чрез него.

В резултат, след почти 4 седмици изследователски процес, Mocapton се беше превърнал в повече от интерфейс между тяло, звук, изображения и движение. Той се превърна в интерфейс между различни практики и мисли, като позволи ни Агата и Албена възможност за артистична обмяна, себеизразяване и идентификация.

Монолози на Мокаптон е презентация на този изследователски процес. Това е колекция от впечатления от изследователския процес, серия от различни гледни точки, а не пърформанс в класическия смисъл на думата. Това е отговор на невъзможността да опишеш напълно какво се случва между двама артисти по време на едномесечна резиденция в Атина.

Резиденцията в Атина е част от проекта IDENTITY.MOVE!, който предлага международна платформа за теоретични и артистични проучвания в сферата на съвременния танц и свързаните изпълнителски изкуства като се фокусира върху източния регион на Европа. Участниците в проекта идват от Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва. Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Българският партньор по проекта е Derida Dance. IDENTITY.MOVE! е координиран от Гьоте институт – Варшава в кооперация с “Културен Център”, Люблин, “Сдружение Мотус”, Прага и “Държавно танцово училище” в Атина. Проектът е подкрепен от културната програма на Европейския съюз.